Safeguarding

Safeguarding – Nieuw project voor veiligheid van atleten

Special Olympics wil werken aan een veilige en ondersteunende omgeving voor alle atleten, coaches, vrijwilligers en medewerkers. 

Daarom introduceren we het ‘Safeguarding’-project, een belangrijk onderdeel om sport en inclusie te bevorderen voor personen met een verstandelijke beperking.

Wat is ‘Safeguarding’?

Safeguarding verwijst naar de maatregelen die we nemen om de veiligheid, het welzijn en de bescherming van onze atleten te waarborgen. 

Dit omvat onder meer het voorkomen van alle vormen van misbruik (inclusief fysiek, emotioneel en seksueel misbruik, evenals pesten en intimidatie) en dit met als doel een respectvolle omgeving te creëren waarbij ook de nodige ondersteuning kan worden gegarandeerd.

We moedigen open communicatie aan en zijn er altijd om te luisteren naar zorgen of meldingen van misbruik en om passende stappen te ondernemen. 

Meer informatie i.v.m. het project vindt u in de onderstaande documenten.

Flash Cards Safeguarding Beleid SOB Presentatie
Share :