Club

De Special Olympics Belgium clubs vertegenwoordigen niet alleen sportclubs maar ook vele andere structuren waar sport één van de vele activiteiten uitmaakt. Zo maken instellingen, dag- en verblijfcentra, tehuizen, scholen en andere deel uit van de Special Olympics Belgium clubs. 

Als je als club wil aansluiten bij Special Olympics Belgium, moet je aan enkele voorwaarden voldoen : 

 • Ten minste één seizoen actief zijn geweest in de categorie verstandelijke beperking; 
 • Minimum 5 leden in de categorie verstandelijke beperking (link atleten) in de club hebben; 
 • Regelmatige trainingen aanbieden, dat wil zeggen minimaal 1 training per 2 weken gedurende minimaal 25 weken op jaarbasis; 
 • Onder toezicht staan van een gekwalificeerde of ervaren begeleider, zijnde een persoon met: 
  • Een erkend diploma sporttrainer of een diploma lichamelijke opvoeding of kinesitherapie; 
  • Minstens 3 jaar ervaring binnen de doelgroep of in het sportonderwijs; 
 •  Een sportprogramma voorstellen dat is aangepast aan de behoeften van mensen met een verstandelijke beperking (bv. aangepast sportniveau, aangepaste infrastructuur…).   

Wat mag je als club van Special Olympics Belgium verwachten?   

De belangrijkste acties die door Special Olympics Belgium worden uitgevoerd zijn: 

 1. Organisatie van de jaarlijkse Nationale Spelen, een 3-daags sportevenement waaraan ongeveer 3 000 atleten deelnemen in een 20-tal verschillende disciplines, afwisselend in Vlaanderen, Wallonië en Brussel in een cyclus van 5 jaar; 
 2. Samenstelling van een delegatie van Belgische atleten op de Wereldwinter- en Wereldzomerspelen, die afwisselend om de twee jaar plaatsvinden;
 3. Ondersteuning van lokale initiatieven die in de lijn liggen van onze missie via scholen, sportclubs, instellingen, steden en gemeenten…; 
 4. De ontwikkeling van het Play Unified programma dat de gezamenlijke sportbeoefening tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking bevordert; 
 5. De ontwikkeling van extra sportieve programma’s die onze missie versterken: Healthy Athletes Program (gezondheidsprogramma), Athlete Leadership Program (Programma voor de atleet-ambassadeurs) en Family (Familie);

Special Olympics Belgium werkt digitaal: als clubverantwoordelijke krijg je alle informatie over de activiteiten per e-mail toegestuurd.

Een SOB club vinden

Zie ook …

Share :