Stad & gemeente

Hand in hand met steden en gemeenten voor een lokale verankering en een meer inclusieve samenleving.

De stad/gemeente is bij uitstek het burgergebied; van alle burgers in perfecte symbiose met de grondwet, waardoor elk van hen gelijk is voor de wet, en ervoor zorgt dat ze rechten en vrijheden kunnen genieten zonder discriminatie (Artikelen 10 en 11 van de Grondwet). Het is ook een belangrijke speler in de sportwereld door zijn infrastructuur, zijn clubs en de ondersteuning die het hen biedt, hulp bij de organisatie van evenementen en de promotie van sportdisciplines. 

Als stad/gemeente kan je op verschillende manieren betrokken worden bij de activiteiten van Special Olympics Belgium: 

De Nationale Spelen in uw stad/gemeente organiseren

Aanvragen uit steden/gemeenten en provincies worden eerst door een werkgroep behandeld, waarna een plaatsbezoek volgt. Daarna worden ze beoordeeld door een commissie en voorgelegd aan de Raad van Bestuur van Special Olympics Belgium, die de keuze bepaalt.

 Er wordt rekening gehouden met de volgende criteria: 

 • De kwaliteit van de sportfaciliteiten; 
 • De kwaliteit van andere infrastructuur zoals de locatie voor de Openings- en Sluitingsceremonie en andere evenementen en diensten die moeten worden geïmplementeerd; 
 • Bestaande mogelijkheden op logistiek vlak (behoefte en ondersteuning);
 • Accommodatie en catering mogelijkheden; 
 • Toegankelijkheid van terreinen en parkeermogelijkheden; 
 • De ondersteuning van de stad/gemeente en de provincie op materieel en financieel vlak, en de ondersteuning van diensten en personeel; 
 • De invloed die de Spelen kunnen hebben in de regio en de steun die de stad/gemeente en de provincie daar kunnen geven; 
 • De prioriteit die overheden (stad/gemeente en provincie) geven aan het evenement zodat er een echo is in de samenleving die op een duurzame manier een gunstig klimaat creëert voor mensen met een verstandelijke beperking.
Interesse om de Nationale Spelen naar uw stad of gemeente te brengen?

Sociale integratie bevorderen door middel van een politiek memorandum  

Samen met 26 steden en gemeenten, heeft Special Olympics Belgium in 2021 een politiek memorandum ondertekend onder de vorm van een Solidariteitscharter. Hierdoor verbinden deze steden en gemeenten zich in de periode 2021-2024 om binnen 6 pijlers specifieke acties te ondernemen om de sociale integratie van personen met een verstandelijke beperking te bevorderen (jeugd, sport, onderwijs, gelijke kansen, gezondheid en communicatie). 

Dit Solidariteitscharter vormt de basis met enkele algemene engagementen

 • Organiseren van Play Unified evenementen  
 • Kinderen op de lagere school in contact brengen met unified sporten
 • Bijdragen aan de zoektocht naar 2.000 nieuwe atleten tegen 2024 
 • Animatoren/coaches/begeleiders opleiden via bestaande opleidingsstructuren

Daarnaast wordt er in samenspraak met elke stad/gemeente afzonderlijk bekeken welke specifieke acties hieraan gekoppeld kunnen worden. 

Wilt u een sportevenement organiseren?

Het is bij elke sport mogelijk om deze ook aan te bieden voor mensen met een verstandelijke beperking.  Organiseren jullie reeds een evenement en willen jullie dit meer inclusief maken? Of denken jullie eraan om een nieuw G-sport- of Unified-evenement te organiseren? Dan staan wij klaar om onze expertise te delen bij de voorbereidingen van deze evenementen. 

Hiervoor kan u contact opnemen met ons via PlayUnified@specialolympics.be  

Zie ook …

Share :