Scheidsrechter

De scheidsrechter ziet erop toe dat de sport volgens het reglement wordt beoefend. Arbitrage is nodig om ervoor te zorgen dat de spelregels door elke atleet en/of elk team worden gerespecteerd. 

Zijn rol is essentieel:

  • Erover waken dat geen enkele atleet en/of team voordeel haalt uit het reglement; 
  • Een zeker niveau van veiligheid handhaven. Gevaarlijk spel wordt bestraft; 
  • Het spel zo vlot mogelijk houden. 

De scheidsrechter is een echte expert van het Special Olympics Belgium-reglement voor zijn sport.

Word scheidsrechter

Zie ook …

Share :